Třeboň na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Třeboň
Domů - Portál TřeboňKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Třeboně, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Správa záznamů > Obchodní podmínky

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolení nastavovat Cookies. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme nastavování Cookies zapnout.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Portály měst

Platnost / účinnost od: 1.1.2009

Úvodní ustanovení

Topreality.cz s.r.o. - IČ 292 90 708, se sídlem Šámalova 2904/21, 615 00 Brno - Židenice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71530, vydává tyto:

Obchodní podmínky pro poskytování služeb Portály měst.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb Portály měst (dále jen „OP“) stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby zveřejnění Záznamů na Portálech měst (dále jen „Služba“). OP obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. Současně OP vymezují základní práva a povinnosti společnosti Topreality.cz s.r.o., jako poskytovatele Služby (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelů, kterým je Služba poskytována (dále jen „Uživatel“). OP jsou pro Uživatele a Poskytovatele závazné.

Vymezení základních pojmů

Službou se pro účely těchto OP obecně rozumí katalogová služba spočívající v zápisu stanovených údajů o podnikatelských subjektech (Uživatelích) do Poskytovatelem vytvořené elektronické databáze podnikatelských subjektů, která je rozdělena na Bezplatné a Placené sekce a jejich zveřejnění na Serveru. Služba umožňuje elektronické vyhledávání Záznamů na základě údajů u nich zapsaných. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese (URL): http://www.portalymest.cz a na internetových adresách se Službou spojených: http://www.portalpraha.cz, http://www.portalostrava.cz, http://www.portalplzen.cz apod.

Záznam představuje kontaktní informace o Uživateli, kontaktní formulář, fotogalerii, popis činnosti, služby či zařízení, které Uživatel provozuje.

Správa je část Služby zabezpečená uživatelským jménem a heslem Uživatele, kde může Uživatel upravovat své Záznamy.

Sekce sdružuje Záznamy stejného zaměření, shodně poskytované služby či provozování shodného zařízení. Služba je rozdělena do několika Sekcí (Ubytování, Stravování, Práce, Developerské projekty, Nemovitosti a reality, Taxislužby, Katalog firem, Tipy na výlet, Kalendář akcí).

Placená sekce představuje Sekci, ve které je zobrazení Záznamu podmíněno minimálním Zvýhodněním. Placené sekce: Ubytování, Stravování, Developerské projekty, Nemovitosti a reality, Taxislužby.

Bezplatná sekce představuje Sekci, ve které je zobrazení Záznamu zadarmo. Služba obsahuje tyto bezplatné sekce: Katalog firem, Tipy na výlet, Kalendář akcí, Práce.

Uživatelem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy podnikatelský subjekt se Záznamem. Uživatel za účelem využití Služby dostane přiděleno ID uživatele a zároveň je mu založen uživatelský účet Služby, kde může spravovat veškeré jeho Záznamy, fakturační údaje a Zvýhodnění. Na tomto účtu nalezne také informace o výši svého Kreditu.

Vlastník záznamu je Uživatel, který může Záznam spravovat, měnit Administrátora záznamu, ale nemůže nastavovat Zvýhodnění. Vlastník záznamu je spojen se Záznamem po celou dobu jeho trvání a nedá se měnit.

Administrátor záznamu je Uživatel, který může Záznam spravovat, měnit Administrátora záznamu, nastavovat Zvýhodnění. Dále může zažádat o smazání Záznamu, které musí schválit Vlastník záznamu.

Kredit představuje částku, kterou Uživatel zaslal na účet Poskytovatele převodem na účet či zasláním Premium SMS. Z tohoto Kreditu jsou poté hrazeny platby za Zvýhodnění.

Návštěvníkem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá Službu.

Serverem se rozumí internetová stránka Poskytovatele s internetovou adresou (URL): http://www.portalymest.cz a s internetovými adresami se Službou spojených: http://www.portalpraha.cz, http://www.portalostrava.cz, http://www.portalplzen.cz apod.

Formulář představuje šablonu, do které Uživatel zadává své údaje, které budou zveřejněny ve zvolené Sekci u Záznamu.

TotalRank je roven součtu hodnot SiteRank, LinkRank, PaidRank.

SiteRank je bodové ohodnocení webových stránek uvedených u Záznamu. SiteRank je roven součtu Google PageRank a S-Rank dané webové stránky násobeno pěti. Maximální možná hodnota je 100.

LinkRank je bodové ohodnocení webové stránky, kde je umístěn zpětný odkaz na Službu. LinkRank je roven součtu Google PageRank a S-Rank dané webové stránky násobeno pěti. Maximální možná hodnota je 100.

PaidRank je bodové vyjádření placené formy navýšení hodnoty TotalRanku. 1 bod PaidRanku se rovná 0,10 Kč včetně DPH. Hodnota PaidRanku je neomezená.

Google PageRank je bodové ohodnocení webových stránek vyhledávačem google.com.

S-Rank je bodové ohodnocení webových stránek vyhledávačem seznam.cz.

Zvýhodnění je navýšení PaidRanku a tím i vyšší pozice Záznamu v dané Sekci.

Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování

Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Uživatelích do Záznamu, v zařazení Záznamu do příslušné zvolené Sekce a ve zveřejnění těchto Záznamů. Návštěvník má možnost procházení Sekcí nebo vyhledávání Záznamů na základě údajů v Záznamu. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese (URL): http://www.portalymest.cz a na internetových adresách se Službou spojených: http://www.portalpraha.cz, http://www.portalostrava.cz, http://www.portalplzen.cz apod.

Poskytovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito OP zobrazovat na Serveru Záznamy. Rozsah údajů, které jsou předmětem Záznamu, je určen Uživatelem. Poskytovatel Uživateli po přihlášení do Správy, tedy po zadání uživatelského jména a hesla zpřístupní na Serveru Formulář pro zadávání údajů. Záznamy jsou kontrolovány Poskytovatelem.

Záznam Uživatele bude Poskytovatelem zobrazen na Serveru na základě Návštěvníkova dotazu, tj. po zadání klíčových slov Návštěvníkem do vyhledávacího okna Služby, a to na základě shody klíčových slov s obsahem Záznamu dle parametrů určených Poskytovatelem či na základě jiných skutečností nebo vylistováním Záznamů přiřazených do Sekcí. Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Poskytovatel. Pořadí při zobrazení Záznamů je určeno TotalRankem. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na Serveru vedle Záznamu i jiná reklamní sdělení.

Uživatel odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa je součástí Záznamu. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Uživatel Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat nebo nezobrazovat Uživatelem zadané údaje bez udání důvodu, zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují obecně přijímané etické normy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy apod.), a to i bez upozornění Uživateli. Poskytovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto OP.

Uživatel může své Záznamy upravovat po přihlášení do Správy na základě uživatelského jména a hesla. Uživatel je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo, proti zneužití a držet je v tajnosti. Poskytovatel neodpovídá za zneužití uživatelského jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.

Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli prostřednictvím emailu oznámení, která se týkají provozu Služby, Sekcí a uživatelského účtu Uživatele, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Zveřejnění neplacených, placených a zvýhodněných Záznamů na Službě

Záznamy v jednotlivých Sekcích na Službě jsou řazeny dle TotalRanku mimo řazení výsledků vyhledávání. TotalRank lze navýšit ve Správě navýšením PaidRanku, což je bodové vyjádření placené formy. 1 bod PaidRanku se rovná 0,10 Kč včetně DPH. PaidRank je neomezený. Navýšení PaidRanku je Zvýhodnění. Pozice Záznamu je zjistitelná ve Správě. Pozice Záznamu se může měnit dle aktuálního stavu Zvýhodnění Záznamů ostatních Uživatelů.

Záznamy v Neplacených sekcích jsou zobrazovány zdarma, nepotřebují tedy žádné minimální Zvýhodnění.

Záznamy v Placených sekcích jsou zobrazovány v případě, že má Záznam nastavené minimální Zvýhodnění a Uživatel má na svém uživatelském účtu dostatečný Kredit. Minimální Zvýhodnění může být v jednotlivých Sekcích rozdílné a je uvedeno ve Správě u přidání Záznamu v dané Sekci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu částky za minimální Zvýhodnění. Poplatek za Zvýhodnění se odečítá jednou denně z Kreditu. V případě, že Uživatel nemá dostatečný Kredit, vyhrazuje si Provozovatel možnost nezobrazení jeho Záznamu. V případě, že Uživatel má o zobrazení Záznamu v dané Sekci zájem a zašle libovolnou částku na bankovní účet Provozovatele nebo zašle Premium SMS, potom pokud je Kredit dobit v dostatečné výši, je Záznam Uživatele opět zobrazen. Záznam se může zobrazit až s jednodenním prodlením.

Všechny Záznamy jsou kontrolovány Provozovatelem. Provozovatel může Záznam upravit, deaktivovat nebo smazat bez udání důvodu.

Objednávka Služby

Služba je poskytována Uživateli na základě objednávky Služby, kterou zájemce o Službu podává telefonicky nebo elektronicky dle technických možností Poskytovatele prostřednictvím Formuláře na Serveru. Podáním objednávky (objednáním Služby) vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito OP, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky Služby ze strany Poskytovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby. Uživatel a Poskytovatel berou na vědomí, že objednávka Služby se okamžikem jejího potvrzení Poskytovatelem stává řádně uzavřenou smlouvou, jejímž předmětem je poskytování Služby a jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že Uživatel uvedl Poskytovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil povinnosti uvedené v ustanoveních těchto OP a ostatních dokumentech závazných pro Uživatele.

Ceny, cenové a platební podmínky

Platby za Zvýhodnění jsou hrazeny z Kreditu. Kredit je částka, kterou ve výši dle vlastní volby Uživatel zaplatí Provozovateli. Kredit je připsán uživatelskému účtu, pod kterým je Uživatel na Službě zaregistrován. Kredit lze navýšit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedeným ve Správě nebo zasláním Premium SMS ve tvaru uvedeném ve Správě. U bezhotovostního převodu bude Uživateli vystaven daňový doklad (faktura) v elektronické podobě s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zálohové platby uhrazené Uživatelem jsou nevratné.

Reklamace

Vady Služby je Uživatel oprávněn Poskytovateli vytknout uplatněním reklamace. V rámci reklamačního řízení je Uživatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to ve formě poskytnutí náhradní Služby.

Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl zjistit, jinak nárok dle předchozího odstavce zaniká.

Vadou Služby se rozumí její nefunkčnost po dobu delší než 5 hodin v průběhu kalendářního dne.

Ochrana osobních údajů

Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Poskytovateli. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), předávat třetím osobám a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito OP pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služby, vyúčtování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována) a dále pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Uživatel bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, a rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze strany Poskytovatele potvrzena objednávka Uživatele a poskytována Služba. Nebudou-li uvedené údaje Uživatelem poskytnuty, není Poskytovatel povinen objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně.

Poskytovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Uživatele dbá, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Uživatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Souhlas se zpracováním osobních a identifikačních údajů pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb může být Uživatelem kdykoli odvolán, a to písemnou formou prokazatelně doručenou na adresu sídla Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

Uživatel odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Uživatele nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Uživatel Poskytovateli za způsobenou škodu.

Ujednání, která se odchylují od těchto OP, je možné platně sjednat pouze písemnou formou.

Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí těmito OP a ve věcech těmito OP neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

Tyto OP jsou v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách s adresou (URL): http://www.portalymest.cz a na internetových adresách se Službou spojených: http://www.portalpraha.cz, http://www.portalostrava.cz, http://www.portalplzen.cz apod.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2009.

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Třeboň
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2016 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena